Μενού Κλείσιμο

Μέσες τιμές λιανικής πώλησης τροφίμων την Πέμπτη 01-10-2020 στη νήσο Νάξο.

Μέσες τιμές λιανικής πώλησης τροφίμων για την Πέμπτη 01-10-2020 στη νήσο Νάξο. Δελτίο μέσων τιμών λιανικής πώλησης τροφίμων ανά κατηγορία για την Πέμπτη 01-10-2020 στη…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020. Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως…