Μενού Κλείσιμο

Νάξος, Διαδρομή Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος 14:

1ο τμήμα: Ζας (Πέτρινος Σταυρός) – Αγγέλου – Πύργος Χειμάρρου – Μαυροπέτρι – Υρόκαστρο

2ο τμήμα: Πάνερμος – Κορφάρι των Αμυγδαλιών (πρωτοκυκλαδική ακρόπολη) – Υρόκαστρο

     Σημεία Ενδιαφέροντος

  • Πρωτοκυκλαδική ακρόπολη στη θέση “Κορφάρι των Αμυγδαλιών”
  • Μεσαιωνικό κάστρο στη θέση “Υρόκαστρο”

Πρόκειται για το αρχικό (ή και το καταληκτικό) τμήμα της μεγάλης Διαδρομής ” Ζας (Πέτρινος Σταυρός) – Αγγέλου – Πύργος του Χειμάρρου – Μαυροπέτρι – Υρόκαστρο – Κορφάρι των Αμυγδαλιών (πρωτοκυκλαδική ακρόπολη) – Πάνερμος”, το οποίο είναι προσβάσιμο από την άποψη της βατότητας και της σήμανσης. Ξεκινώντας από το λιμανάκι του Πανέρμου, η πορεία ανηφορίζει βόρεια στην πετρώδη πλαγιά.

Μικρή διακλάδωση οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο Κορφάρι των Αμυγδαλιών, όπου είναι διακριτά τα κατάλοιπα σημαντικού οχυρωμένου πρωτοκυκλαδικού οικισμού.

Η Διαδρομή οδηγεί στη συνέχεια με μικρούς ελιγμούς στο τραπεζοειδές ύψωμα του Υρόκαστρου, με εξαιρετική θέα προς τον κολπίσκο του Πανέρμου και τα τα γύρω νησιά. Εκεί, από την επιφανειακή αρχαιολογική έρευνα έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη μεσαιωνικής οχύρωσης με ενδείξεις για αντίστοιχη αρχαία εγκατάσταση.

* Τμήμα της διαδρομής 14 είναι οριοθετημένο και εν μέρει σηματοδοτημένο. Εκκρεμεί η ολοκλήρωση εργασιών αποκατάστασης βατότητας και σήμανσης.