Μενού Κλείσιμο

Διοικητική Διαίρεση Περιφερειακής Ενότητας Νάξου

 

Περιφερειακή Ενότητα είναι ένας όρος της τοπικής αυτοδιοίκησης που εισήχθη το 2010 με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” ονομάζεται ο νόμος υπ’ αριθ. 3852 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-201), με τον οποίο μεταρρυθμίστηκε η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας το 2011.

Η Περιφερειακή Ενότητα Νάξου είναι μία από τις 13 Περιφερειακές Ενότητες στις οποίες διαιρείται η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και περιλαμβάνει το Δήμο Αμοργού και το Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Πληθυσμός: 22.539, σύμφωνα με τα “Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού − Κατοικιών έτους 2021 που αφορούν στον Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας” (ΦΕΚ 2802/Β΄/26-04-2023).

 • Τοπική Κοινότητα Αιγιάλης
 • Τοπική Κοινότητα Αμοργού
 • Τοπική Κοινότητα Αρκεσίνης
 • Τοπική Κοινότητα Βρούτση
 • Τοπική Κοινότητα Θολαρίων
 • Τοπική Κοινότητα Καταπόλων (Αμοργού)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΝΟΥΣΗΣ
  • Δημοτική Κοινότητα Δονούσης
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ
 • Δημοτική Κοινότητα Απεράθου (Απειράθου)
 • Δημοτική Κοινότητα Φιλοτίου
 • Τοπική Κοινότητα Δαμαριώνος
 • Τοπική Κοινότητα Δανακού
 • Τοπική Κοινότητα Κεραμωτής
 • Τοπική Κοινότητα Κορωνίδος
 • Τοπική Κοινότητα Κορώνου
 • Τοπική Κοινότητα Μέσης
 • Τοπική Κοινότητα Μονής
 • Τοπική Κοινότητα Σκαδού
 • Τοπική Κοινότητα Χαλκείου
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
 • Δημοτική Κοινότητα Ηρακλείας
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ
 • Δημοτική Κοινότητα Κουφονησίων
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ
 • Δημοτική Κοινότητα Αγίου Αρσενίου
 • Δημοτική Κοινότητα Νάξου
 • Τοπική Κοινότητα Βίβλου
 • Τοπική Κοινότητα Γαλανάδου
 • Τοπική Κοινότητα Γαλήνης
 • Τοπική Κοινότητα Γλινάδου
 • Τοπική Κοινότητα Εγγαρών
 • Τοπική Κοινότητα Κινιδάρου
 • Τοπική Κοινότητα Μελάνων
 • Τοπική Κοινότητα Ποταμιάς
 • Τοπική Κοινότητα Σαγκρίου
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΧΟΙΝΟΥΣΣΗΣ
 • Δημοτική Κοινότητα Σχοινούσσης
Περιφερειακή Ενότητα Νάξου
Περιφερειακή Ενότητα Νάξου