Μενού Κλείσιμο

Υπηρεσίες Περιφερειακής Ενότητας Νάξου

 

Οι υπηρεσιακές μονάδες που συνθέτουν τα Αυτοτελή Τμήματα ή Γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Νάξου, είναι οι παρακάτω:

(Όπως προκύπτουν από τον Οργανισμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου όπως έχει καταγραφεί στο Π.Δ. 130/2010 (ΦΕΚ 223/Α΄/27-12-2010) και έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 49947/2015 (ΦΕΚ 1666/Β΄/10-08-2015) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» και με την υπ’ αριθμ. 92066/27-12-2016 (ΦΕΚ 4343/Β/30-12-2016) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».)

Δ/νση Διοίκησης Κυκλάδων – Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Οικονομικού Νάξου

Δ/νση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κυκλάδων – Γραφείο Πληροφορικής Νάξου

Δ/νση Ανάπτυξης Κυκλάδων – Τμήμα Ανάπτυξης Νάξου

Δ/νση Τουρισμού, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης Κυκλάδων – Γραφείο Τουρισμού, Αθλητισμού, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης Νάξου

Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας – Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Νάξου

Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (Π.Α.Μ. – Π.Σ.Ε.Α.) Κυκλάδων – Γραφείο ΠΑΜ – ΠΣΕΑ Νάξου

Για να δείτε το Οργανόγραμμα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου πατήστε εδώ.