Μενού Κλείσιμο

Τμήμα Τεχνικών Έργων Νάξου

Αρμοδιότητες:

  • Συντήρηση, βελτίωση, σήμανση του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Νάξου
  • Καθαρισμός και αστυνόμευση ρεμάτων Π.Ε. Νάξου.
  • Θεώρηση σχεδίων κόμβων κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εισόδου-εξόδου επιχειρήσεων/κατοικιών σε ιδιοκτησίες που έχουν πρόσωπο στους επαρχιακούς δρόμους της Π.Ε. Νάξου.
  • Διενέργεια Αυτοψιών, Θεώρηση Εκθέσεων – Βεβαιώσεων χαρακτηριστικών Μηχανημάτων Έργου, έκδοση Υπηρεσιακών Σημειωμάτων για πληρωμή τελών κυκλοφορίας, μεταβίβασης κλπ και γενικά οτιδήποτε αφορά σε πράξεις επί Μηχανημάτων Έργου (νέα ταξινόμηση – άδεια κυκλοφορίας – πινακίδες, μεταβίβαση, ακινητοποίηση / επανακυκλοφορία / διαγραφή ΜΕ, αντικατάσταση πινακίδων, χορήγηση σχετικών βεβαιώσεων κλπ.
  • Πραγματοποίηση αυτοψιών μετά από αιτήσεις πολιτών/καταγγελίες που σχετίζονται με το επαρχιακό οδικό δίκτυο και τα ρέματα της Π.Ε. Νάξου
  • Έκδοση βεβαίωσης χιλιομετρικής απόστασης (επαρχιακού οδικού δικτύου).
  • Έκδοση βεβαίωσης για πλάτος επαρχιακής οδού.
  • Πραγματοποίηση αυτοψιών για την χορήγηση άδειας τομής του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Νάξου.
Χρήσιμα Έντυπα
  1. Γενική Αίτηση προς το Τμήμα Τεχνικών Έργων.
  2. Αίτηση για χιλιομετρική απόσταση.

Περισσότερα έντυπα και αιτήσεις προς συμπλήρωση καθώς και Νομοθεσία Μηχανημάτων Έργου στην ιστοσελίδα: http://www.2885.syzefxis.gov.gr/

ΟνοματεπώνυμοΤηλέφωνοFax
ΠροϊσταμένηΒερυκόκκου Αλεξάνδρα22853614312285023278
Βασιλάκη Κυριακή2285361418
Κορρέ Ειρήνη2285361426
Μαστροκώστας Νικόλαος2285361433
Τζιώτης Στέφανος2285361423
Γραμματεία2285361425

Μπορείτε να βρείτε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των υπαλλήλων στον τηλεφωνικό κατάλογο στην ενότητα Επικοινωνία.