Μενού Κλείσιμο

Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Νάξου

 

Αρμοδιότητες:

To Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Νάξου ασκεί σε τοπικό επίπεδο, τις αρμοδιότητες – που περιγράφονται στο άρθρο 20, παρ. 3, πεδία α., β. και γ. της υπ’ αριθμ. 49947/22-7-2015 απόφασης (ΦΕΚ1666/Β΄/10-08-2015) του Γ. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου – των εξής τμημάτων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Κυκλάδων:

α. Του Τμήματος Προγραμματισμού, που είναι αρμόδιο ιδίως για την παρακολούθηση υλοποιούμενων ετήσιων και πολυετών περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων για την γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία καθώς και για την έγκριση, τον έλεγχο και την παραλαβή έργων και εργασιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων, τη διαφύλαξη και προστασία της γεωργικής γης από αλλαγή χρήσης της και ιδιαίτερα της γεωργικής γης με υψηλή παραγωγικότητα, την υποβολή προτάσεων για τη σύνταξη τομεακών και λοιπών προγραμμάτων έργων υποδομής για τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και την ένταξη αυτών σε τομεακά εθνικά προγράμματα καθώς και την αντιμετώπιση των τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

β. Του Τμήματος  Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής , που είναι αρμόδιο ιδίως για την εφαρμογή προγραμμάτων και τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της δενδροκομίας, της αμπελουργίας, των φυτών μεγάλης καλλιέργειας, των κηπευτικών καθώς και των καλλωπιστικών και φαρμακευτικών φυτών, εφαρμογή προγραμμάτων και λήψη μέτρων για τη ζωική παραγωγή, τη μελισσοκομία, την παρακολούθηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, την παραγωγή και την κυκλοφορία των ζωοτροφών, τη μελέτη και τον προγραμματισμό διατήρησης της γονιμότητας και βελτίωσης των γεωργικών εδαφών, τη ρύθμιση θεμάτων που προκύπτουν από τη χωροθέτηση της γεωργικής γης και των βοσκοτόπων, την αλλαγή της χρήσης τους και εγγειοδιαρθρωτικές επεμβάσεις στις ιδιωτικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τη μελέτη των σχετικών προβλημάτων, σε συνεργασία με τις λοιπές υπηρεσίες της Περιφέρειας, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που αφορά την ανάπτυξη της γεωργικής και ζωικής παραγωγής στην περιοχή των Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων που δεν ανατίθεται σε άλλη διεύθυνση ή τμήμα.

γ. Του Τμήματος  Φυτοΰγειονομικού και Ποιοτικού Ελέγχου, που είναι αρμόδιο για τον φυτοϋγειονομικό έλεγχο εισαγομένων και εξαγομένων γεωργικών προϊόντων, τον φυτοϋγειονομικό έλεγχο πολλαπλασιασμού υλικού και των φυτωρίων, τον έλεγχο εφαρμογής οινικής νομοθεσίας σε οινοβιομηχανίες ως προς την παραγωγή, διακίνηση – εμπορία οινικών προϊόντων, τη χορήγηση φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου, την εφαρμογή προγράμματος δακοκτονίας, αρουραιοκτονίας και ακριδοκτονίας, την επισήμανση και την παρακολούθηση της εξέλιξης εχθρών και ασθενειών των καλλιεργειών και την εφαρμογή μέτρων για την αντιμετώπιση τους, τη διενέργεια προγράμματος επισκοπήσεων για εχθρούς και ασθένειες καραντίνας, τον έλεγχο και τη διακίνηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και τον έλεγχο επί των εκμεταλλεύσεων επιχειρήσεων και ενώσεων αυτών που εμπλέκονται σε οποιοδήποτε στάδιο παραγωγής και εμπορίας φυτών και φυτικών προϊόντων, την εφαρμογή όλων των αγροπεριβαλλοντικών προγραμμάτων και την παρακολούθηση της εκτέλεσης τους, καθώς και τον έλεγχο και παρακολούθηση παραγωγής προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) φυτικής και ζωικής προέλευσης Είναι επίσης αρμόδιο για τη λειτουργία των εργαστηρίων και των βοτανικών κήπων.

ΟνοματεπώνυμοΤηλέφωνοFax
ΠροϊσταμένηΣιδερή Όλγα22853614652285023947
Βορδάκης Κωνσταντίνος2285361462
Ελευθερίου Ιωάννης2285361466
Λεπενιώτου Αγγελική2285361461
Μαργαρίτου Στυλιανή2285361463
Ξενάκης Ιωάννης2285361464
Δακοκτονία2285361467

Μπορείτε να βρείτε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των υπαλλήλων στον τηλεφωνικό κατάλογο στην ενότητα Επικοινωνία.