Μενού Κλείσιμο

Τμήμα Κτηνιατρικής Νάξου

 

Αρμοδιότητες:

 • Αιμοληψίες βοοειδών και αιγοπροβάτων
 • Έκδοση Υγειονομικών Πιστοποιητικών εξαγωγής τροφίμων Ζωικής Προέλευσης
 • Έκδοση Υγειονομικών Πιστοποιητικών, Αδειών διακίνησης ζώντων ζώων
 • Διενέργεια ελέγχων σε Τυροκομεία, Τυποποιητήριο μελιού
 • Έκδοση πιστοποιητικών καταλληλότητας οχημάτων μεταφοράς τροφίμων ζωϊκής προέλευσης
 • Έλεγχοι Σφαγείων
 • Εμβολιασμοί για Οζώδη Δερματίτιδα
 • Έλεγχοι προστασίας ζώων
 • Εξέταση καταγγελιών
 • Βεβαιώσεις και άδειες μεταφορέων ζώντων ζώων
 • Χορήγηση νέων κωδικών εκμεταλλεύσεων ζώων
 • Καταχώρηση Μεταβολών Ζωικού Πληθυσμού
 • Ετήσιες Απογραφές ζώων
 • Διακοπή λειτουργίας εκμεταλλεύσεων ζώων
 • Βεβαιώσεις ζωικού κεφαλαίου
 • Επιτόπιοι έλεγχοι εκτροφών 
 • Σύσταση επιτροπών του Ν.4235/14
 • Αποστολή δειγμάτων για κατάλοιπα – Τοξικολογικές εξετάσεις
Χρήσιμα Έντυπα
 1. Αγορά – Δελτίο γνωστοποίησης μεταβολών βόειου πληθυσμού.
 2. Γέννηση – Δελτίο γνωστοποίησης μεταβολών βόειου πληθυσμού.
 3. Έξοδος – Δελτίο γνωστοποίησης μεταβολών βόειου πληθυσμού.
 4. Δήλωση-Αίτηση για έγκριση αγοράς ενώτιων βοοειδών.
 5. Δήλωση διακοπής λειτουργίας ή αλλαγής στοιχείων εκμετάλλευσης βοοειδών.
 6. Δήλωση έναρξης λειτουργίας εκμετάλλευσης βοοειδών.
 7. Πιστοποιητικό μετακίνησης βοοειδών εντός της Ελλάδας.
 8. Δήλωση – Αίτηση για έγκριση αγοράς νέων μέσων σήμανσης αιγοπροβάτων.
 9. Δήλωση-Αίτηση για έγκριση αγοράς μέσων σήμανσης αιγοπροβάτων.
 10. Δελτίο γνωστοποίησης μεταβολών ζωικού κεφαλαίου εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων.
 11. Δήλωση διακοπής λειτουργίας ή αλλαγής στοιχείων εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων.
 12. Δήλωση έναρξης λειτουργίας εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων.
 13. Έγγραφο κυκλοφορίας – Υγειονομικό Πιστοποιητικό για μετακίνηση στο εσωτερικό της χώρας αιγοπροβάτων αναπαραγωγής.
 14. Έγγραφο κυκλοφορίας – Υγειονομικό Πιστοποιητικό για μετακίνηση στο εσωτερικό της χώρας αιγοπροβάτων για σφαγή.
 15. Πιστοποιητικό υγείας για χοιροειδή σφαγής/εκτροφής/αναπαραγωγής.
 16. Δήλωση διακοπής λειτουργίας ή αλλαγής στοιχείων εκμετάλλευσης χοίρων.
 17. Δήλωση καταγραφής ή έναρξης λειτουργίας εκμετάλλευσης χοιροειδών.
 18. Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης έγκρισης οδικού οχήματος για μεταφορά ζώντων ζώων.
 19. Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης καταλληλότητας οχημάτων μεταφοράς τροφίμων χωρικής προέλευσης.
 20. Αίτηση για έκδοση άδειας μεταφορέα τύπου 2.
 21. Υπεύθυνη δήλωση παραγωγού (Βοοειδή, χοίροι, αιγοπρόβατα, κουνέλια, εκτρεφόμενα θηράματα).
ΟνοματεπώνυμοΤηλέφωνοFax
ΠροϊστάμενοςΒαθρακοκοίλης Ευάγγελος2285361439, 22853614402285361438
Μαϊτού Σοφία2285361437, 2285361440

Μπορείτε να βρείτε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των υπαλλήλων στον τηλεφωνικό κατάλογο στην ενότητα Επικοινωνία.