Μενού Κλείσιμο

Γραφείο Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Νάξου

 

Αρμοδιότητες:

Στο Γραφείο Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Νάξου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κυκλάδων υπάγονται οι αρμοδιότητες του τομέα του περιβάλλοντος για την Περιφερειακή Ενότητα Νάξου (ν. Νάξος, ν. Ηρακλειά, ν. Σχοινούσα, ν. Κουφονήσια, ν. Δονούσα και ν. Αμοργός) και την Περιφερειακή Ενότητα Πάρου (ν. Πάρος και ν. Αντίπαρος), οι οποίες ανάγονται ιδίως και σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία στα κάτωθι:

  • Έλεγχος καταγγελιών περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος
  • Έλεγχος τήρησης Περιβαλλοντικών Όρων και Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων για δραστηριότητες και έργα
  • Γνωμοδότηση επί Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο στάδιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης δραστηριοτήτων και έργων και επί Σχεδίων Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων
  • Έκδοση Αποφάσεων Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για δραστηριότητες και έργα
  • Έκδοση Βεβαιώσεων απαλλαγής από διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για δραστηριότητες και έργα
  • Έκδοση πρόσθετων μέτρων διασφάλισης της ακεραιότητας περιοχών Δικτύου «Natura 2000» κατόπιν αξιολόγησης Μελετών Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης
  • Έκδοση Βεβαιώσεων Χωροθέτησης για δραστηριότητες και έργα περιβαλλοντικών υποδομών
  • Έκδοση Βεβαιώσεων κατάθεσης Γνωστοποίησης Λειτουργίας για δραστηριότητες και έργα περιβαλλοντικών υποδομών
  • Διεκπεραίωση υποθέσεων που αφορούν σε εισηγήσεις και αποφάσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
  • Διεκπεραίωση υποθέσεων που αφορούν σε λοιπά αιτήματα – ερωτήματα Υπηρεσιών / πολιτών σχετικά με λήψη/εφαρμογή μέτρων, προγραμμάτων και δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και σχετικά με ζητήματα προστασίας και διαχείρισης των υδάτων.
ΟνοματεπώνυμοΤηλέφωνοFax
Σαντοριναίου Αθηνά22853614302285023278
Κορρέ Ειρήνη2285361426

Μπορείτε να βρείτε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των υπαλλήλων στον τηλεφωνικό κατάλογο στην ενότητα Επικοινωνία.