Μενού Κλείσιμο

Νάξος, Διαδρομή Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος 15:

Πάνερμος – Άντρ(ι)ους – Σπεδό – Ρίνα – Καλαντός

     Σημεία Ενδιαφέροντος

  • Σπήλαιο “Άντρ(ι)ους”
  • Πρωτοκυκλαδική ακρόπολη Σπεδού
  • Πύργος ελληνιστικών χρόνων στη Ρίνα

Χαρακτηριστικό της Διαδρομής είναι η διάσχιση μεγάλου τμήματος της νοτιοανατολικής παράκτιας Νάξου, κυριολεκτικά αλώβητης από σύγχρονες επεμβάσεις.

Από το χώρο στάθμευσης πάνω από το λιμανάκι του Πανέρμου, ο πεζοπόρος κινείται με δυτική κατεύθυνση παράλληλα στην ακτή. Πρώτος σταθμός είναι η σπηλιά στη θέση Άντρ(ι)ους, με δύο προσβάσιμους θαλάμους, στο δεύτερο από τους οποίους σχηματίζεται μικρή λίμνη.

Η πορεία συνεχίζεται προς τις ακτές του Σπεδού – όπου έχει επίσης εντοπιστεί σημαντική πρωτοκυκλαδική εγκατάσταση και τάφοι – και της Ρίνας – όπου τα καταγάλανα νερά και η εντυπωσιακή θαλασσοσπηλιά της γοητεύουν τον περιηγητή. Πάνω από την ακτή της εντοπίζονται τα κατάλοιπα ελληνιστικού πύργου-φρυκτωρίας.

Η κατάληξη της Διαδρομής γίνεται στην μεγάλη αμμώδη παραλία και το λιμανάκι του Καλαντού, επινείου του Φιλωτίου. Η περιοχή είναι ένας από τους κυριότερους υγροβιότοπους του νησιού.

*Η διαδρομή είναι οριοθετημένη και εν μέρει σηματοδοτημένη. Εκκρεμεί η ολοκλήρωση εργασιών αποκατάστασης βατότητας και σήμανσης.