Μενού Κλείσιμο

Μέσες τιμές λιανικής πώλησης τροφίμων για τη Μεγάλη Τρίτη 27-04-2021 στη νήσο Νάξο.

Μέσες τιμές λιανικής πώλησης τροφίμων για τη Μεγάλη Τρίτη 27-04-2021 στη νήσο Νάξο. Δελτίο μέσων τιμών λιανικής πώλησης τροφίμων ανά κατηγορία για τη Μεγάλη Τρίτη…

Προθεσμία Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής των νέων αδειούχων παραγωγών πωλητών ή όσων αδειούχων από άλλη Περιφέρεια δικαιούνται να συμμετάσχουν, για απόκτηση Έγκρισης Δραστηριοποίησης τους στο Υπαίθριο Πλανόδιο Εμπόριο στην Π.Ν.Α. έως τις 25-03-2021.

Aνακοίνωση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Κυκλάδων σχετικά με την Προθεσμία Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής των νέων αδειούχων παραγωγών πωλητών ή όσων αδειούχων από άλλη…

Μέσες τιμές λιανικής πώλησης τροφίμων για την Πέμπτη 28-01-2021 στη νήσο Νάξο.

Δελτίο μέσων τιμών λιανικής πώλησης τροφίμων για την Πέμπτη 28-01-2021 στη νήσο Νάξο, όπως προέκυψε μετά από τιμοληψίες υπαλλήλων του Τμήματος Ανάπτυξης Νάξου.

Απόφαση για την προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων στον Νομό Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2021.

(ΑΔΑ: 9Ι647ΛΞ-4ΧΩ) Προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων στον Νομό Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2021 και άλλες Κυριακές επιπλέον των αναφερομένων στις παραγράφους του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013.