Μενού Κλείσιμο

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 1/2022 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Νάξου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 60 ημερομίσθια) συνολικού αριθμού 45 ατόμων στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Νάξου για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς. Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης είναι μέχρι 01/06/2022.