Μενού Κλείσιμο

Ενημέρωση για την ορθή διαχείριση των υγρών αποβλήτων.

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών για την προστασία και την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας και δεδομένου ότι η ορθή διαχείριση των υγρών αποβλήτων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της Δημόσιας Υγείας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ενημέρωση προς όλους τους ιδιοκτήτες κολυμβητικών δεξαμενών.

Παρακαλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες υπαίθριων κολυμβητικών δεξαμενών οι οποίες περιέχουν στάσιμο νερό, να προβούν εγκαίρως (το αργότερο μέχρι τέλος Μαρτίου) σε κάθε κατάλληλο και αναγκαίο μέτρο προκειμένου να προληφθεί η ανάπτυξη/πολλαπλασιασμός κουνουπιών, δεδομένου ότι αυτά προκαλούν όχληση στους περιοίκους και αποτελούν μέσον μετάδοσης ασθενειών.