Μενού Κλείσιμο

Επτά θέσεις απασχόλησης, μέσα από το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Νάξου.

 

Το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας αφορά στην απασχόληση συνολικά 25.000 ωφελούμενων, εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, σε Δήμους, Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Κέντρα Κοινωνικής Πολιτικής και λοιπούς φορείς.

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους εγγεγραμμένους στο Μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους που πληρούν τις ειδικότερες προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 18 Μαρτίου.

Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr (https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai- asphalise/apozemiose is-kai-parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera).   Επίσης μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση και στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Για την Περιφερειακή Ενότητα Νάξου έχουν εγκριθεί οι ακόλουθες ειδικότητες:

Δύο άτομα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ.Ε
Δύο άτομα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε.
Ένα άτομο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τ.Ε.
Ένα άτομο ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ Π.Ε. &
Ένα άτομο ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Π.Ε./Τ.Ε.