Μενού Κλείσιμο

Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού οδικού δικτύου Χώρα – Χαλκί – Φιλότι ν. Νάξου.

 

Υπογράφηκε στις 7/6/2022, η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού οδικού δικτύου Χώρα – Χαλκί – Φιλότι ν. Νάξου» ποσού 251.135,15 (με ΦΠΑ) με προθεσμία περαίωσης τριάντα δύο (32) μηνών.

Η μελέτη θα προβλέπει βελτίωση – διαπλάτυνση στο τμήμα Α) Λουκάκι – Γαλανάδο σε μήκος 2km περίπου και Β) στη διαδρομή από Σαγκρί μέχρι Φιλότι, με παράκαμψη τριών παλιών γεφυρών και παράκαμψη δύο οικισμών, Χαλκείου και Φιλοτίου. Επίσης θα προβλεφθεί η κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα, ερεισμάτων, πεζοδρομίων, τάφρων ανάντι και κατάντι καθώς και η κατασκευή ισόπεδων κόμβων.