Μενού Κλείσιμο

Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας Νάξου

 

Αρμοδιότητες:

To Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας είναι αρμόδιο ιδίως για τη διασύνδεση των κοινωνικών υπηρεσιών και δομών σε επίπεδο Περιφέρειας για θέματα κοινωνικής πρόνοιας, την άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικών με τον Κοινωνικό Σύμβουλο, κατ` εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995 (Α` 213), καθώς και αρμοδιοτήτων ελέγχου του ιδρύματος ή της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) και των φορέων παιδικής προστασίας, περιλαμβανομένης της σύνταξης σχετικών εκθέσεων και διατύπωσης αντίστοιχων προτάσεων, και τη διενέργεια κοινωνικών ερευνών για την εφαρμογή των προγραμμάτων πρόνοιας. Είναι αρμόδιο ακόμη για την εφαρμογή προγραμμάτων στέγασης, κοινωνικής και οικονομικής επανένταξης ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, τη συμβουλευτική, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη των ευπαθών ομάδων, για θέματα άσκησης κοινωνικής εργασίας, για τον καθορισμό των προϋποθέσεων και του τρόπου άσκησης του αντικειμένου της κοινωνικής εργασίας σε όλους τους τομείς εφαρμογής, για την εκπαίδευση σπουδαστών κοινωνικής εργασίας κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης καθώς και για θέματα διακρατικών υιοθεσιών. Το Τμήμα είναι επίσης αρμόδιο για τη διατύπωση προτάσεων που αφορούν στην ίδρυση κοινωνικών παντοπωλείων καθώς και για την υποστήριξη της λειτουργίας τους.

ΟνοματεπώνυμοΤηλέφωνο
ΠροϊσταμένηΣκουμπρή Ελένη2285361444

Για να επικοινωνήσετε με τη χρήση email,  μεταβείτε στην ενότητα “Επικοινωνία”.