Μενού Κλείσιμο

Ενημέρωση για την ορθή διαχείριση των υγρών αποβλήτων.

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών για την προστασία και την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας και δεδομένου ότι η ορθή διαχείριση των υγρών αποβλήτων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της Δημόσιας Υγείας, σας γνωρίζουμε τα εξής: