Μενού Κλείσιμο

Ενημέρωση προς όλους τους ιδιοκτήτες κολυμβητικών δεξαμενών.

Παρακαλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες υπαίθριων κολυμβητικών δεξαμενών οι οποίες περιέχουν στάσιμο νερό, να προβούν εγκαίρως (το αργότερο μέχρι τέλος Μαρτίου) σε κάθε κατάλληλο και αναγκαίο μέτρο προκειμένου να προληφθεί η ανάπτυξη/πολλαπλασιασμός κουνουπιών, δεδομένου ότι αυτά προκαλούν όχληση στους περιοίκους και αποτελούν μέσον μετάδοσης ασθενειών.