Μενού Κλείσιμο

Με κριτήριο την ποιοτική, αποτελεσματική και άμεση εξυπηρέτηση, ενημέρωση και πληροφόρηση των κατοίκων, αλλά και των επισκεπτών της Περιφερειακής Ενότητας Νάξου, δημιουργήθηκε αυτός ο διαδικτυακός τόπος.

Απευθύνεται σε όλους. Η απλή και κατανοητή δομή του, κάνει εύκολη την πρόσβαση για αναζήτηση και άντληση χρήσιμων πληροφοριών και δίνει τη δυνατότητα ταχύτερης και ασφαλέστερης επαφής και εξυπηρέτησης με τις Υπηρεσίες μας.

Λειτουργεί αυτόνομα αλλά και ως τμήμα της σελίδας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Θα υπάρχει συνεχής επικαιροποίηση  του περιεχομένου της.

Ο Έπαρχος Νάξου