Μενού Κλείσιμο

Aνακοίνωση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Κυκλάδων σχετικά με την Προθεσμία Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής των νέων αδειούχων παραγωγών πωλητών ή όσων αδειούχων από άλλη Περιφέρεια δικαιούνται να συμμετάσχουν στην απόκτηση έγκρισης Δραστηριοποίησης τους στο Υπαίθριο Πλανόδιο Εμπόριο στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έως τις 25-03-2021.

 

Κάνοντας κλικ  εδώ  μπορείτε να δείτε το με αριθμ. πρωτ. οικ. 407/25-02-2021 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Κυκλάδων της Π.Ν.Α. με θέμα “Ανακοίνωση Διεύθυνσης Ανάπτυξης Κυκλάδων Προθεσμίας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στην διαδικασία επιλογής των νέων Αδειούχων
Παραγωγών Πωλητών ή όσων αδειούχων από άλλη Περιφέρεια δικαιούνται να
συμμετάσχουν , για απόκτηση έγκριση Δραστηριοποίησης τους στο Υπαίθριο
Πλανόδιο Εμπόριο στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έως τις 25-03-2021.”