Μενού Κλείσιμο

Έκδοση προκήρυξης για χορήγηση 50 νέων αδειών παραγωγού πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.

Η προκήρυξη καθώς και οι αντίστοιχες αιτήσεις μπορούν να αναζητηθούν στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΤΥΠΩΝ παρακάτω στην παρούσα Δημοσίευση – Δελτίο Τυπου (με κλικ στα αριθμημένα σχετικά ΕΝΤΥΠΑ) καθώς και:

Επείγουσα ενημέρωση παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου.

Σύμφωνα με το Ν.4849 (ΦΕΚ Α/207/5.11.2021) υφιστάμενοι κάτοχοι αδειών παραγωγού και επαγγελματία πωλητή,, οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος (01-02-2022) δεν έχουν ανανεωθεί, μπορούν να ανανεωθούν εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 17. Αν η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, οι παλαιότερες άδειες καταργούνται οριστικά.

Προθεσμία Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής των νέων αδειούχων παραγωγών πωλητών ή όσων αδειούχων από άλλη Περιφέρεια δικαιούνται να συμμετάσχουν, για απόκτηση Έγκρισης Δραστηριοποίησης τους στο Υπαίθριο Πλανόδιο Εμπόριο στην Π.Ν.Α. έως τις 25-03-2021.

Aνακοίνωση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Κυκλάδων σχετικά με την Προθεσμία Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής των νέων αδειούχων παραγωγών πωλητών ή όσων αδειούχων από άλλη…