Μενού Κλείσιμο

Γραφείο Πληροφορικής Νάξου

Αρμοδιότητες:

Το Γραφείο Πληροφορικής Νάξου υποστηρίζει τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κυκλάδων σε τοπικό επίπεδο.

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κυκλάδων ανάγονται ιδίως στην εξασφάλιση της διαφάνειας των πράξεων των περιφερειακών οργάνων, στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και υποστήριξη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών του φορέα και των περιφερειακών υπηρεσιών του, τη διασφάλιση της τεχνικής και οργανωτικής διαλειτουργικότητας των συστημάτων της Περιφέρειας με αντίστοιχα συστήματα εθνικής εμβέλειας κεντρικών φορέων της Διοίκησης και τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων για την ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών της Περιφέρειας, καθώς και των περιφερειακών υπηρεσιών της σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δωδεκανήσου. (παρ.1, άρθρο 9 της υπ’ αριθμ. 49947/22-7-2015 απόφασης (ΦΕΚ1666/Β΄/10-08-2015) του Γ. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου).

 

ΟνοματεπώνυμοΤηλέφωνο
Παπανίκου Καλυψώ2285361452

Μπορείτε να βρείτε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των υπαλλήλων στον τηλεφωνικό κατάλογο στην ενότητα Επικοινωνία.