Μενού Κλείσιμο

Αμοργός, Διαδρομή Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος 1Α:

Χώρα (Καλογερικός) – Προφήτης Ηλίας – Ξενοδοχειό

     Σημεία Ενδιαφέροντος

  • Ιδιότυπο σύμπλεγμα ασβεστολιθικών βράχων “Τραπεζοπέτρι”
  • Διακλάδωση πρόσβασης στην κορυφή του βουνού “Προφήτης Ηλίας” με τον ομώνυμο ιδιότυπο ιστορικό ναΐσκο