Μενού Κλείσιμο

Ενημέρωση προς όλους τους ιδιοκτήτες κολυμβητικών δεξαμενών.

Παρακαλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες υπαίθριων κολυμβητικών δεξαμενών οι οποίες περιέχουν στάσιμο νερό, να προβούν εγκαίρως (το αργότερο μέχρι τέλος Μαρτίου) σε κάθε κατάλληλο και αναγκαίο μέτρο προκειμένου να προληφθεί η ανάπτυξη/πολλαπλασιασμός κουνουπιών, δεδομένου ότι αυτά προκαλούν όχληση στους περιοίκους και αποτελούν μέσον μετάδοσης ασθενειών.

Πρόγραμμα εκμάθησης αγγειοπλαστικής στη Νάξο.

Πρόγραμμα εκμάθησης αγγειοπλαστικής στη Νάξο. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Κ.Ε.Κ.  Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ θα πραγματοποιήσουν  στη Νάξο, πρόγραμμα εκμάθησης  αγγειοπλαστικής. Σκοπός του προγράμματος είναι…

Προκήρυξη 47 νέων αδειών παραγωγού πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με τα αντίστοιχα δικαιώματα πλανόδιας δραστηριοποίησης και 12 νέων αδειών επαγγελματία πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με τα αντίστοιχα δικαιώματα πλανόδιας δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Προκήρυξη 47 νέων αδειών παραγωγού πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με τα αντίστοιχα δικαιώματα πλανόδιας δραστηριοποίησης και 12 νέων αδειών επαγγελματία πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με…

Πρόγραμμα εκμάθησης ξυλογλυπτικής στη Νάξο.

Πρόγραμμα εκμάθησης ξυλογλυπτικής στη Νάξο. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Κ.Ε.Κ.  Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ θα πραγματοποιήσουν  στη Νάξο, πρόγραμμα εκμάθησης  ξυλογλυπτικής. Σκοπός του προγράμματος είναι…