Μενού Κλείσιμο

Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων 2023-2024.

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα « Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής αμπελώνων 2023-2024», οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους στο ΥπΑΑΤ μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του, μέχρι τις 20-11-2023.

Έκδοση προκήρυξης για χορήγηση 50 νέων αδειών παραγωγού πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.

Η προκήρυξη καθώς και οι αντίστοιχες αιτήσεις μπορούν να αναζητηθούν στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΤΥΠΩΝ παρακάτω στην παρούσα Δημοσίευση – Δελτίο Τυπου (με κλικ στα αριθμημένα σχετικά ΕΝΤΥΠΑ) καθώς και: