Μενού Κλείσιμο

Πίνακες Γενικής Πληροφόρησης στο Περιηγητικό – Πεζοπορικό Δίκτυο της Νάξου.

 

Από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ολοκληρώθηκε η πληροφόρηση στο πεδίο για το δίκτυο Διαδρομών Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος του νησιού.

Τοποθετήθηκαν Πληροφοριακοί Πίνακες – Χάρτες σε κεντρικά σημεία των οικισμών Χαλκείου, Φιλωτίου, Απεράθου, Κορώνου, Κωμιακής, Μονής, Κυνιδάρου, Σαγκρίου, Μελάνων, Χώρας και Μουτσούνας, για κάθε αντίστοιχη περιοχή απ’ όπου διέρχονται οι πεζοπορικές Διαδρομές.

Η στοιχειοθέτηση των Πινάκων έχει γίνει με ηλεκτρονική σχεδίαση και με βάση το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS), με πλήρη τεκμηρίωση δεδομένων και με τη μεγαλύτερη δυνατή λεπτομέρεια για τα σημεία ιστορικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος κάθε Διαδρομής.

Παράλληλα και με σταθερούς ρυθμούς συμπληρώνεται και ανανεώνεται η σήμανση κατεύθυνσης του δικτύου, σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας.