Μενού Κλείσιμο

Απόφαση για την Προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων στον Νομό Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2021.


Ακολουθεί η Απόφαση για την προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων στον Νομό Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2021 και άλλες Κυριακές επιπλέον των αναφερομένων στις παραγράφους του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013 λαμβανομένων υπόψη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων που σχετίζονται με την οικονομική δραστηριότητα στον Νομό Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. (ΑΔΑ: 9Ι647ΛΞ-4ΧΩ).

ApofasiProairetikiLeitourgiaKyriakes

Για να κατεβάσετε την Απόφαση πατήστε εδώ.

ΦΕΚ 6112/Β΄/31-12-2020