Μενού Κλείσιμο

Παράταση ισχύος ειδικών αδειών οδήγησης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων στο πλαίσιο λήψης μέτρων που αφορούν στην πρόληψη, την προστασία και την αναγκαιότητα περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Παράταση ισχύος ειδικών αδειών οδήγησης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων στο πλαίσιο λήψης μέτρων που αφορούν στην πρόληψη, την προστασία και την αναγκαιότητα περιορισμού της…

Προθεσμία Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής των νέων αδειούχων παραγωγών πωλητών ή όσων αδειούχων από άλλη Περιφέρεια δικαιούνται να συμμετάσχουν, για απόκτηση Έγκρισης Δραστηριοποίησης τους στο Υπαίθριο Πλανόδιο Εμπόριο στην Π.Ν.Α. έως τις 25-03-2021.

Aνακοίνωση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Κυκλάδων σχετικά με την Προθεσμία Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής των νέων αδειούχων παραγωγών πωλητών ή όσων αδειούχων από άλλη…

Παράταση ισχύος αδειών οδήγησης, Π.Ε.Ι., αδειών άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών και Δ.Ε.Ε. στο πλαίσιο της συνέχισης λήψης μέτρων αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας του CΟVID-19.

Παράταση ισχύος αδειών οδήγησης, Π.Ε.Ι., αδειών άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών και Δ.Ε.Ε. στο πλαίσιο της συνέχισης λήψης μέτρων αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας του…