Μενού Κλείσιμο

Επείγουσα ενημέρωση παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου.

Σύμφωνα με το Ν.4849 (ΦΕΚ Α/207/5.11.2021) υφιστάμενοι κάτοχοι αδειών παραγωγού και επαγγελματία πωλητή,, οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος (01-02-2022) δεν έχουν ανανεωθεί, μπορούν να ανανεωθούν εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 17. Αν η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, οι παλαιότερες άδειες καταργούνται οριστικά.

Μέσες τιμές λιανικής πώλησης τροφίμων για την Παρασκευή 17-06-2022 στη νήσο Νάξο.

Μέσες τιμές λιανικής πώλησης τροφίμων για την Παρασκευή 17-06-2022 στη νήσο Νάξο. Δελτίο μέσων τιμών λιανικής πώλησης τροφίμων ανά κατηγορία για την Παρασκευή 17-06-2022 στη…

Μέσες τιμές λιανικής πώλησης τροφίμων για την Παρασκευή 01-04-2022 στη νήσο Νάξο.

Μέσες τιμές λιανικής πώλησης τροφίμων για την Παρασκευή 01-04-2022 στη νήσο Νάξο. Δελτίο μέσων τιμών λιανικής πώλησης τροφίμων ανά κατηγορία για την Παρασκευή 01-04-2022 στη…

Μέσες τιμές λιανικής πώλησης τροφίμων για την Τρίτη 21-12-2021 στη νήσο Νάξο.

Μέσες τιμές λιανικής πώλησης τροφίμων για την Τρίτη 21-12-2021 στη νήσο Νάξο. Δελτίο μέσων τιμών λιανικής πώλησης τροφίμων ανά κατηγορία για την Τρίτη 21-12-2021 στη…