Μενού Κλείσιμο

Προκήρυξη 47 νέων αδειών παραγωγού πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με τα αντίστοιχα δικαιώματα πλανόδιας δραστηριοποίησης και 12 νέων αδειών επαγγελματία πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με τα αντίστοιχα δικαιώματα πλανόδιας δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 30/01/2024 έως 09/03/2024 ώρα 23:59.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://openmarket.mindev.gov.gr 

και οδηγίες υπάρχουν στο κάτωθι εγχειρίδιο.

Εγχειρίδιο χρήσης απλού χρήστη Ο.Π.Σ.Α.Α.– Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά».

Προκήρυξη υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου 2024